Naše firma se zabývá návrhy, výrobou, montáží, servisem technologických částí čistíren splaškových odpadních vod a řady dalších doplňkových vodohospodářských zařízení. Naše služby zahrnují technický návrh a projekt čistírny v optimálním řešení, s dodávkou, montáží a kompletním najetím provozu.

Součástí našich služeb jsou i kompletní projekční práce v rozsahu studií, přípravné dokumentace, projektů všech stupňů včetně zajišťování povolení k vypouštění vyčištěné vody a dalších inženýrských činností.


Kromě realizací čistíren provádíme i jejich provozování v souladu se zákonem č.274/2001 Sb.( o vodovodech a kanalizacích), a to v rozsahu služeb podle smluvní dohody s vlastníky.

K provozování čistíren využíváme vlastní provozní laboratorní kapacity a kapacity externích akreditovaných laboratoří.

Navrhujeme, vyrábíme, dodáváme čistírny odpadních vod pro rodinné domky:


Jsme připraveni poskytnout vám KOMPLEXNÍ SLUŽBY v oblasti čistírenství.

Kontakt :

Plzeňská 41
331 01 Plasy
tel.: 603 811 332
tel./fax: 373 322 456

email: jnagr@nagr.cz